Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.ommcat.com и получаване на продукти от онлайн магазина

 

I. Основни положения

Настоящите Общи условия целят да запознаят потребителите на уеб сайта www.ommcat.com с условията за използването му и с условията за поръчка на различните продукти, които уеб сайта предлага. Всеки потребител следва внимателно да прочете и да се запознае с Общите условия за ползване на уеб сайта www.ommcat.com преди да го използва.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между уеб сайта www.ommcat.com (уеб сайт) и потребителите във връзка продуктите, които сайта предлага.

Потребителите, които разглеждат уеб сайта www.ommcat.com, могат да поръчат от сайта като гости или направят регистрация и заявят изпращането към тях на определени продукти, се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. Ако Потребителят не приема Общите условия, той не трябва да използва уеб сайта. При регистрация всеки Потребител задължително следва да приеме Общуте условия на уеб сайта, за да може да завърши регистрацията си. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на използваните от нас сървъри адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Сайтът www.ommcat.com се управлява от Строубери кет ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,
ЕИК: 204981271; Телефон: +359 888 10 10 83; е-мейл: krisi@ommcat.com ;

 

II. Данни и поверителност на данните

Съгласно изискванията на Закона за личните данни, личните данни на всички потребители на уеб сайта се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.   Потребителите се съгласяват, че Стоубери кет ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с предлаганите продукти на сайта www.ommcat.com. С цел обсужването на потребителите и изпълняването на направената от тяхна страна заявка за поръчка, е необходимо потребителите да предоставят следните данни:

– име и фамилия
– e-mail
– телефон за връзка
– адрес за доставка/ офис на Спиди

– IP адрес

Потребителите могат да коригират адрес за доставка в профила си. В случай, че това стане след като са направили поръчка, но все още не са я получили, Потребителят следва да се обърне към Строубери кет ООД на съответните електронни адреси/ телефони.

Данните, които Строубери кет ООД получава при поръчката на конкретната кутия, регистрацията и информацията от разглеждането на страницата, ще бъдат използвани единствено с цел приемане и изпълняване на заявките, включително изпращане с куриер, абонамент за новини, отчет към трети лица, чийто търговски марки и продукти се използват в съответната поръчка, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на www.ommcat.com.

От своя страна Строубери кет гарантира, че данните няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените, както и че третите лица, чийто търговски марки и продукти се използват в съответната поръчка, ще получават единствено следната информация във връзка с поръчката – град, от който е направена поръчката. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

Всеки потребител може да изтрие профила си от сайта при желание във всеки един момент, заедно с всички записани в него данни.

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за защита на лияни данни.

 

III. Поръчки на продукти от Omm cat

3. Всички продукти имат определено име и/или номер и съдържание, което е посочено в информацията към него

3.1. Партньорите предоставят допълнителна информация относно продуктите (сертификати и други) при поискване от страна на потребителите.

 

IV. Доставка на продукти

4.1. Строубери кет ЕООД доставя продуктите чрез куриерска услуга на СПИДИ АД на посочения от потребителя адрес/ офис на СПИДИ за доставка на територията на Република България. Потребителят се задължава да приеме доставката. Доставката се заплаща със суми до 100 лв (включително сумата на доставката) и е безплатна за поръчки над 100 лв.

4.2. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Потребителите се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.

4.3. Замяна и връщане:

Онлайн магазин www.ommcat.com  Ви дава възможност, ако не сте удовлетворени от закупения продукт или или ако се установи несъотвествие с условията на договора за продажба, да го замените или върнете в срок от 14 дни от датата на доставката на Вашата поръчка, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси; дефекти на стоката; несъответствие с обявения размер;  несъответствие с обявената търговска марка.

Условия за замяна и връщане

Рекламацията се предявява до 48 часа след закупуването на стоката чрез имейл:krisi@ommcat.com или на телефон +359 888101082.  Потребителят може да претендира за: възстановяване на заплатената сума; заменяне на стоката с нова.

Клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: Запазен търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена); не са налице повреди, причинени от употреба; запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива. Актове или други документи, установяващи съответствието на стоката или услугата с договореното и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Куриерските разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

Възстановяването на сума от върнат продукт става по банков път в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на върнатия продукт като ни предоставите банкова сметка (IBAN и титуляр на сметка), по която да бъде преведена дължимата сума. Пратки, изпратени с начин на плащане „Наложен платеж“ няма да бъдат приемани.

 

V. Актуализация

5. Строубери кет ЕООД запазва правото си да променя настоящите Общи условия, като не се задължава да уведомява изрично Потребителите за направените промени. Актуализираните правила влизат в сила в момента на публикуването им на www.ommcat.com

5.1. Строубери кет EООД не носи отговорност, ако поради независещи технически пробеми е възпрепятствано използването на сайта (частично или пълно).

5.2. За неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото законодателство на Република България. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

VI. ДРУГИ

6.1. Материалите и търговските марки, използвани в този уеб сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин, както и не може да бъдат копирани, публично разпространявани. Забранено е използването на материали и снимков материал, както и на която и да е друга част от съдържанието на уеб сайта.
6.3. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани на уеб сайта, както и търговски марки на продуктите в презентационната кутия, са защитите от авторското право.

6.2. www.ommcat.com запазва правото си да променя съдържанието на уеб сайта без предупреждение, като отговорност на потребителите е да проверяват условията за ползване на сайта, както и предоставената информация на него.

6.5. www.ommcat.com не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

6.6. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.